Naše práce

DĚLAJÍ-LI DVA TOTÉŽ, NENÍ TO VŽDY TOTÉŽ…Odlomení +1 (na tobogánu)

        Dostavba horního středního řezáku po úrazu na tobogánu


Před:

Stav po úrazu před ošetřením

Po:


Ošetření provedeno v ordinaci v jednom sezení metodou anatomické stratifikace

Created by D3Soft s.r.o. © 2012