Jak to děláme

JAK TO DĚLÁME? BEZBOLESTNĚ, BEZPEČNĚ A BEZ ČEKÁNÍ. ZKRÁTKA DOBŘE

 

 

AMALGAM
amalgam bych donedávna nejčastěji používaným výplňovým materiálem. Jeho pověsti škodí tzv. výplně „na pojišťovnu“ zhotovené z nedozovaného amalgamu, jehož příprava, zpracování a složení není a ani nemůže být dokonalé. Jedinou výhodou pro pacienta tak zůstává úhrada ze zdravotního pojištění. Řešení, které naše zubní praxe zavedla, je použití amalgamu dozovaného (kapslového), u něhož je výrobcem zajištěn optimální poměr jednotlivých složek. Přesné dávkování v kapslích a strojová příprava umožňuje velmi dobrou kondenzaci materiálu do kavity (díry v zubu) a správnou modelaci. Ani příznivce a milovníky amalgamu tak nenecháme na holičkách. Nevýhodami těchto výplní je jejich tepatelnost, která při velkém rozsahu plomby můžu způsobit i rozlomení zubu a jejich nedostatečná estetika.
Zhotovení  FOTOKOMPOZITNÍCH VÝPLNÍ
je dnes nejžádanějším způsobem ošetření zubního kazu, a to především díky vysoké estetice těchto výplní. Moderní  fotokompozita nacházejí uplatnění  jak v předním, viditelném úseku chrupu, tak u zubů postranních. Dobře zhotovená výplň je nerozeznatelná od okolních zubních tkání. Také mechanická odolnost nových fotokompozitních materiálů je dostatečná. V našich ordinacích používáme špičková fotokompozita značky Amelogen (Ultradent, USA) a Enamel (Italdent, Italy). A protože nás naše práce baví a rádi děláme pěkné věci, můžeme Vám zhotovení výplní z toho materiálu jen doporučit.
SKLOIONOMERY
jsou historicky mladší výplňové materiály. Výplně z nich zhotovené se dají označit jako „bílé“, i když estetických kvalit výplní fotokompozitních pro svůj opákní vzhled nedosahují. Také jejich mechanická odolnost je nižší. Jejich výhodou  je buď uvolňování nebo naopak absorpce (nasávání) fluoridových iontů, které se tak mohou podílet na regeneraci okolních tvrdých zubních tkání. Často se proto uplatňují u ošetřování dětí, využití nacházejí i ve stálém chrupu při ošetření hlubokých kazů a defektů v oblasti krčků zubů, kde vykazují lepší vazbu a stálost než jiné výplňové hmoty. Po vyzrání skloionomerní výplně se může její povrchová část odstranit a nahradit fotokompozitem a tak vzniká výplň sendvičová. Ta spojuje výhody obou materiálů. My používáme materiály firmy Fuji GC Corporation, Japan.

DĚTSKÁ STOMATOLOGIE
věřte, že čas věnovaný zoubkům v dětství se na jejich stavu promítne i v dospělosti. První návštěva by měla být pro dítě hlavně seznámení s prostředím, lidmi kolem a navázáním kontaktu. Není nic horšího než když v první návštěvě probíhá ošetření bolavého zubu. Na děti máme dostatek času a vítáme, jsou-li rodiče v ordinaci přítomni ošetření. Poskytujeme péči dětem, jejichž rodiče jsou u nás registrováni.
ENDODONCIE
pokud zasahuje kazivý proces až do bezprostřední blízkosti nervů a způsobí jeho zánět, musíme daný zub umrtvit, tj. odstranit z kořenových kanálků veškeré tkáně, jež by v budoucnu způsobovaly bolest zubů. Moderní endodoncie má vysoké procento úspěšnosti a dnešní anestetika dovolují provedení tohoto výkonu v naprosté většině případů bezbolestně. Je nutné ošetřit všechny kanálky až po samotný konec kořene. Ponecháním nezaplněného nebo nedokonale ošetřeného kanálku se zvyšuje riziko znovuvzplanutí zánětu a následných komplikací končících někdy až extrakcí
(vytažením) zubů. Vzhledem k tomu, že převážná část kořenových kanálků je zraku nepřístupná, existují různé způsoby, jak zub ošetřit a kvalitu práce zkontrolovat. V našich ordinacích provádíme měření délky kořenů dvěma způsoby, a to pomocí apexlokátoruRaypex 5 VDW a dále pomocí radiovisiografie- digitálních rentgenových přístrojů: Endos DC(Italy), Kodak 2200(France), Gendex(Italy). Kvalitně ošetřený „mrtvý zub“ může v ústech sloužit dlouhá léta, je však křehký a mechanicky méně odolný. Nutná podmínka úspěchu tak spočívá v tzv. postendodontickém ošetření, kdy je zub zpevněn kořenovou nástavbou, a to buď klasickou litou vyrobenou v laboratoři nebo dnes stále častěji používanými sklokeramickými či titanovými čepy s kompozitní dostavbou a následně zajištěn korunkou. Post Systém firmy DentatusAB(Sweden) a Enapost firmy Micerum(Italy).
PARODONTOLOGIE
pravidelně kontrolujeme stav ústní hygieny, upozorňujeme na nedostatky a rezervy při čištění zubů a pečlivě odstraňujeme zubní kámen, který si vy doma odstranit nedokážete. Precizní odstranění zubního kamene nám umožňuje práce s ultrazvukem firmy EMS a AMDENT a speciální tzv. kyrety. Provádíme testy na parodontitidy, pokud dojde ke ztrátě kosti, ve které zub drží, menšího rozsahu, provádíme tzv. augmentaci. Menším operačním zákrokem dokážeme pomocí speciálních vstřebatelných granulí obnovit ztracenou kost.
PROTETIKA
zuby nahrazujeme jako pracemi fixními- korunky čistě keramické, metalokeramické, kovové, pryskyřičné- které Vám umožní komfort srovnatelný se zuby vlastními, i když za cenu zvýšených hygienických nároků, nebo pracemi snímatelnými, když už jsou zuby jako noty na buben a fixní práci už proto nejde zhotovit. Provizorní korunky nebo můstky umíme zhotovit také přímo v ordinaci na počkání, takže ani po vytažení předního zubu nemusíme na ulici se strašidelným úsměvem.
STOMATOCHIRURGIE
ačkoliv je naši prvořadou prioritou poškozené zuby zachránit, někdy to již možné není a musíme, ač neradi, takovýto zbytek zubu vytáhnout(extrakce). Extrakce provádíme také z ortodontických důvodů. Šetrnost při těchto výkonech a bezbolestnost je samozřejmostí.
 


Zpět
Created by D3Soft s.r.o. © 2012