Naše práce

DĚLAJÍ-LI DVA TOTÉŽ, NENÍ TO VŽDY TOTÉŽ…Augmentace kostní tkáně

Pětka vpravo nahoře

PředPo
 

Stav před ošetřením na RTG patrný defekt -absence kosti mezi zuby 5 a 6 po endodontickém ošetření byla kost nahrazena osifikačním granulátem

Stav 3 měsíce po ošetření na RTG snímku patrné nové endodotnické ošetření a vyšší hladina kosti jako výsledek přestavby a resorbce osifikačního granulátu

 

Čtyřka vlevo nahoře

PředPo

Okrouhlý defekt - absence kosti kolem kořene 4 nevyhovující endodontické ošetření na vedlejším zubu 5 po endodontickém ošetření 5 byla kost kolem 4 nahrazena osifikačním granulátem

Stav 3 měsíce po ošetření na RTG snímku patrné nové endodotnické ošetření 5 a přítomnost nové kosti po resorbci osifikačního granulátu.

Created by D3Soft s.r.o. © 2012